Opleidingen

opleiding-top2

Van Hool, Alken-Maes, Colruyt, Floréac, DHL. Allemaal kwamen ze langs bij Brix Advice voor een diepgaande training over specifieke logistieke onderwerpen. Telkens op maat van hun bedrijf.

 

Met duidelijke voorbeelden uit de praktijk en concrete tips en tricks leert u zelf hoe u de logistieke processen in uw bedrijf beter maakt. Een kleine investering die u op termijn ongetwijfeld meer opbrengt. Voor u, uw werknemers én uw klanten.

 

 

Naast opleidingen op maat van uw bedrijf bieden wij u graag volgende standaard opleidingen aan:

1. Inleiding tot de logistiek
2. Outsourcing ?
3. Service Level Agreements (SLA’s)
4. KPI’s die werken en doen werken
5. Total Cost of ownership (TCO)
6. Request for Proposal of het tender process
7. Beergame
8. Meer verkopen en betere klantenbinding dankzij de juiste logistiek strategie
9. Arbeidsanalyse
10. Werkvereenvoudiging
11. Lean

 

1. Inleiding tot de logistiek

 

Doel 

Logistiek betekent integrale beheersing van de goederenstroom.  Dit onderdeel verschaft de deelnemers een basisinzicht in de verschillende aspecten van logistiek management.  Het is niet de bedoeling deze in detail te behandelen, maar voor een grondige theoretische onderbouw in de diverse deelgebieden van logistiek management te zorgen, teneinde een fundering te creëren die de pijler zal vormen tot een verdere praktische uitdieping. Logistiek wordt ook bekeken als onderdeel van de “supply chain” van een onderneming, wat de inleiding is tot enkele moderne gezichtspunten op logistiek.

 

Praktisch

 • Verschillende modules waarmee men aangepaste opleidingen kan organiseren.
 • Kunnen als geheel in 2 dagen gegeven worden of in individuele sessies van een halve dag.

 

2. Outsourcing ?

 

Doel 

of Uitbesteding : het uitbesteden van de realisatie van opdrachten die niet met de essentiële activiteiten van het bedrijf verbonden zijn, aan een externe uitvoerder.

Vanwege de druk om steeds efficiënter en concurrerend te worden hebben zowel grote ondernemingen als KMO’s zich gericht op outsourcen als oplossing voor deze steeds hoger wordende eisen. Efficiënt outsourcen is echt een must!  Outsourcing kan niet altijd bekeken worden als een louter kostenbesparende aanpak. Je bespaart er immers niet altijd geld mee uit. Als de praktijk van het outsourcen niet doeltreffend geïmplementeerd wordt, kan outsourcing erg prijzig uitvallen voor het bedrijf. Daarom doen ondernemingen er goed aan om de effectiviteit van outsourcingscontracten voortdurend te meten. Zo kan men bij problemen meteen in actie komen.

 

Praktisch

 • 1 module.
 • Kan als geheel in 1 dag gegeven worden of in 2 individuele sessies van een halve dag.

 

3. Service Level Agreements of SLA’s

 

Als je diensten levert of inhuurt is het verstandig om van tevoren vast te leggen aan welke eisen deze moeten voldoen. Een Service Level Agreement (SLA) is een contract tussen de leverancier en klant met de voorwaarden.

 

Tijdens deze opleiding leren we de deelnemers

 • Wat is een Service Level Agreement ?
 • Voor welke diensten ?
 • Inhoud
 • Wat moet en wat mag in een SLA
 • Oefenen
 • Aan de hand van enkele voorbeelden stellen we individueel en in groepsverband enkele SLA’ sop
 • Beheer en controle
 • Hoe volgt de klant de leverancier op en hoe kan de leverancier de klant managen.

 

Praktisch

 • 1 module.
 • Kan als geheel in 1 dag gegeven worden of in 2 individuele sessies van een halve dag.

 

4. KPI’s die werken en doen werken

 

Inhoud

Prestatie indicatoren meten de prestaties van een persoon of de organisatie. Ze geven inzicht in de resultaten op deelgebieden en laten zien in hoeverre bepaalde doelstellingen bereikt worden.

 

Organisaties die hun resultaten willen verbeteren stellen vaak prestatie indicatoren op als onderdeel van ‘performance management‘. Veel bedrijven leveren daarvoor fraaie systemen en modellen gericht op key performance indicators zoals bijvoorbeeld de balanced scorecard.

 

Maar de invoering van prestatie-indicatoren ook wel kritieke prestatie indicatoren of KPI’s genoemd, is lang niet altijd een succesverhaal. Verbetering van resultaten blijft vaak uit en betrokkenen raken teleurgesteld.

 

Praktisch

 • 1 module.
 • Kan als geheel in 1 dag gegeven worden of in 2 individuele sessies van een halve dag.
 • Kan binnen 1 bedrijf gehouden worden waarbij we gedurende de sessie de toegevoegde waarde van de bestaande KPI’s onderzoeken en nieuwe bedenken die wel tot de doelstelling leiden.

 

5. Total Cost of ownership ( TCO)

 

Inhoud

Een TCO analyse omvat de totale kosten van aanschaf, exploitatie en stopzetting

Het doel van TCO is om een lange termijn- perspectief te hanteren i.p.v. een korte termijn- perspectief met enkel focus op de initiële inkoopprijs. TCO zal hiertoe rekening houden met o.a.:

 • andere elementen dan enkel de initiële inkoopprijs;
 • de impact van andere processen op de kost van een bepaalde inkoop;
 • de totale waardestroom en alle gelinkte activiteiten die met de bepaalde inkoop te maken hebben.

Bij deze opleiding leren we naast de operationele kosten en baten, ook enkele financiële tools zoals Net Present Value an Weighted Average Capital te gebruiken om onze TCO analyse te verfijnen.

Ook Logische Boom structuur, kostendrijvers en kostenelementen leren we nader te bepalen.

Aan de hand van enkele oefeningen gaan we dit in de praktijk toepassen.

 

Praktisch

 • 1 module.
 • Kan als geheel in 1 dag gegeven worden of in 2 individuele sessies van een halve dag.

 

6. Request for Proposal of het tender process

( Voor verkopers of aankopers)

Inhoud

Of je nu de uitschrijver van een RFP of offerteaanvraag bent of de ontvanger, beide partijen gaan uit deze opleiding heel wat praktische informative halen om de volgende keer deze procedure tot heel wat meerwaarde te brengen.

In deze opleiding gaan we stap voor stap door het process voor het opstellen van een goede RFP.

Een zeer praktische en dadelijk toepasbare opleiding.

 

Praktisch

 • 1 module.
 • Kan als geheel in 1 dag gegeven worden of in 2 individuele sessies van een halve dag.

 

7. The Beergame

 

Inhoud

Deze zeer leuke maar leerrijke spelsimulatie geeft inzicht in problemen die in een logistieke keten kunnen optreden. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor verschillende distributiebedrijven tussen fabriek en verkoop van bier.

Elke deelnemer neemt een van de vier rollen in een basis supply chain : verkoopspunt – groothandelaar – verdeler en productie. Zij nemen individueel beslissingen over wat ze bij hun leverancier bestellen op basis van hun verkregen  bestellingen en voorraadsniveau. Hierbij moeten ze rekening houden met wachttijden voor transport en productie, alsook het gedrag van hun partners in de keten.

Ze hebben allen hetzelfde doel : kosten voor voorraad minimaliseren en ondertussen zorgen dat ze hun klanten kunnen bedienen.

Het verrassende resultaat van deze simulatieoefening helpt de inefficiëntie te verklaren die men in een Supply Chain veelvuldig tegenkomt door een gebrek aan communicatie, beter gekend als het Bullwhip of Forrester effect

 

Praktisch

 • 1 module van een halve dag
 • Deze simulatie leent zich uitstekend voor een avondsessie, te starten rond 17-18 u en af te sluiten rond 21u.
 • Daar het spel The Beergame noemt, zou er hier ook 1 à 2 biertjes kunnen genuttigd worden en kan de prijs voor de winnende Supply Chain nog enkele flesjes bier bedragen.

 

8. Meer verkopen en betere klantenbinding dankzij de juiste logistiek strategie.

 

Inhoud Logistiek & Voorraad management

Voor ondernemers die dankzij een goede logistieke strategie hun klanten een extra service willen bieden om zodoende zich  kwalitatief te onderscheiden en een sterkere klantenbinding te verkrijgen.

Het pakje afleveren is meestal het laatste fysieke contact dat je met je klant hebt voor de factuur moet betaald worden of een nieuwe bestelling geplaatst. Een aangepaste logistieke strategie kan ervoor zorgen dat je als KMO ondernemer je op dat moment  differentieert,  je klanten beter aan je bindt en uiteindelijk meer en beter  verkoopt. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we dieper in op  de problematiek, methodes en technieken om voorraad en logistiek te gebruiken als versterkers om de klantenservice te ondersteunen.

In deze opleiding wordt in 3 praktijkgerichte sessies uit de doeken gedaan hoe u via uw eigen logistieke strategie een nog excellentere klantenservice kan leve­ren en zo uw rendement kan verhogen.

 

Praktisch

 • 3 modules
 • Kan als geheel in 1,5 dag gegeven worden of in 3 individuele sessies van een halve dag.
 • Concept + formule: 3 opeenvolgende voormiddagen gespreid over 3 weken gevolgd door een facultatieve in-company sessie van 4 u per deelnemend bedrijf.

 

9. Arbeidsanalyse

 

Inhoud

Arbeidsanalyse is het onmiskenbare middel voor verhoging van de productiviteit, onder meer door:

–           verbetering van de arbeidsvoorwaarden

–           verbetering van het gebruik van grondstoffen (vermijden van materiaalverspilling)

–           rationeler gebruik van capaciteiten van machines en installaties

–           betere planning door kennis van de juiste tijden, termijnen en kosten

–           verbetering van de kwaliteit door gebruik van de juiste beheersingssystemen

–           verbetering / modernisering van machines en gereedschappen

–           verbetering van werkplekken en werkplaatsindeling (routing en lay-out)

–           juiste en faire werkverdeling voor de medewerkers

 

Praktisch

INLEIDING IN DE ARBEIDSSTUDIE: 2 tot 3 halve dagen

DEEL 1: METHODENSTUDIE

 – INLEIDING METHODENSTUDIE

 – FABRICAGESCHEMA

 – FLOW PROCESS CHART

 – LAY-OUT EN ROUTINGSCHEMA

 – MAN -MACHINE – OF MULTI SCHEMA

DEEL 2: TIJDSTUDIE

 – TIJDSTUDIE

 – TEMPO

 – MULTIMOMENTOPNAME

 – TOESLAGEN

 – UITWERKING VAN DE NORMTIJD

DEEL 3: CONTINU VERBETEREN

 – WERKPLEK VERBETERING

 

Wij kunnen ook een gedetailleerde arbeidsanalyse opleiding geven.

 

10. Werkvereenvoudiging

 

Inhoud

Het doel van de opleiding werkvereenvoudiging is het “Herkennen van onproductieve handelingen & creëren van juiste attitude zodat goede ideëen bevorderd worden in de organisatie”

 

Praktisch

 • Basisprincipes werkvereenvoudiging (halve dag)
 • Het begeleiden van werkvereenvoudigings projecten (4 halve dagen)
 • Deelnemen aan een werkvereenvoudigingsproject (2 halve dagen)

 

11. Lean

 

Inhoud

De Lean filosofie streeft naar het maximaliseren van de waarde vanuit het oogpunt van de klant door de verschillende vormen van verspilling in de bedrijfsprocessen te reduceren en/of te elimineren. Brix Advice gelooft zeer sterk in deze filosofie en streeft ernaar dat organisaties dit opnemen en uiteindelijk zelfstandig toepassen. Dit vereist uiteraard dat de medewerkers en het management de juiste Lean kennis en competenties verwerven en toepassen. Onze trainingen helpen daarbij.

 

Praktisch

Lean Basis Training (Halve dag):

 • Wat is Lean?
 • Aan de slag met Lean principes (waarde – waardestroom – pull – streven naar perfectie)
 • Introductie met technieken (Kaizen – 5S – Kernoorzaakanalyse)

 

5S Verbeter uw organisatie met de werkplek als uitgangspunt (Halve dag):

 • Wat 5S?
 • Hoe 5S invoeren in uw organisatie
 • “Onze organisatie werd onderging al een aantal keer een 5S transformatie” – Waarom verwateren 5S initiatieven?

 

DMAI2C Raamwerk voor Green Belt en Black Belt (training op maat, coaching en begeleiding voor GB/BB kandidaten):

 • Wat is DMAI2C?
 • Sleutelbegrippen in Change Management
 • Tools en technieken in elke fase

 

Lean leiding geven – Hoe zorgen we ervoor dat de transformatie blijft plakken (Halve dag):

 • Lean leiding geven vs. Traditioneel leiding geven
 • Tiered Accountibility in uw organisatie
 • Succesvol GEMBA rondgang

 

 

Wilt u graag een opleiding volgen op maat van uw noden?

 

Contacteer ons